Hình Demo

Cách thức tiến hành đăng tập tin:

Bước 1: đăng nhập vào trang web bằng cách nhấn nút Sign in (đăng nhập) ở đáy màn hình bằng tên tài khoản gmail và mật khẩu của bạn (đây là cơ chế đăng nhập của google, bạn không phải lo mất tên và mật khẩu vì cái này là do google quản lý).

Bước 2: chuẩn bị tập tin dạng nén (rar, zip ...vv) kích thước không quá 25 MB rồi nhấn nút Add file (Thêm tập tin)/ Add link (thêm liên kết từ một địa chỉ khác ngoài www.sfdp.net)/ Add from drive (từ tài khoản google drive của bạn) ở đầu cuối trang liệt kê tập tin sau đó là đợi việc tải file lên hoàn tất.

Sau khi tải xong, chọn đến tập tin bạn vừa tải lên, nhấn phải chuột vào liên kết Tải xuống, chọn Copy link address (chép địa chỉ liên kết).

Sau đó bạn dán địa chỉ này vào bài viết của mình trên thuthuataccess.com.

Hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ...