Vài lời giới thiệu

Ngày đăng: 09:20:14 14-03-2016

Đây là chuyên trang của Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh với các hoạt động trong khuôn khổ đề án cải cách hiệu quả quản lý & phát triển trồng trọt và bảo vệ thực vật của đơn vị. Đề án có mục tiêu củng cố các giải pháp phát triển trồng trọt bên cạnh việc nâng cao hiệu quả của dịch vụ Bảo vệ thực vật theo hướng xanh & an toàn, giảm dần việc sử dụng hóa chất và đặc biệt là chất cấm trong canh tác nông nghiệp hướng đến Nông nghiệp Cao Bằng xanh - an toàn - 2020

Cách thể hiện thông tin sẽ được xuất hiện theo dạng bài viết cho từng chủ đề!

Xin chân thành cảm ơn!