Phân viên giúi sâu và ứng dụng...

Ngày đăng: 04:04:28 13-04-2012

Phân viên giúi sâu là một mô hình sử dụng phân bón mới bằng cách nén hỗn hợp phân đạm, NPK thành các viên phân cỡ nhỏ (dùng máy nén trong nước tự sản xuất) theo công thức phù hợp và giúi xuống đất khi bón cho cây trồng. Biện pháp này, sau thời gian ứng dụng đã tỏ ra là khá hiệu quả. Phân đặc biệt hiệu quả tại các vùng canh tác sử dụng ruộng bậc thang, hầu như không có hiện tượng phân bị rửa trôi do được vùi trong đất và ngấm dần vào thành phần đất. Tại Tuyên Quang và Yên Bái, ứng dụng phân bón trong canh tác lúa cho thấy năng suất tăng lên từ 16-100% trong khi chi phí bón phân giảm xuống 30% so với bón phân rời thông thường.

Để các bạn có thêm thông tin, chúng tôi xin đăng tải một số tài liệu liên quan.

Một số bài viết trên mạng về phân viên giúi sâu (FDP)

Đơn vị sản xuất máy nén phân

  • Công ty Cơ khí Hưng Vượng,

  • 16 Phố Mới Nhà thờ - TP Thanh Hoá

  • Contact person: Ông Hưng, GĐ Công ty

  • Email: ckhungvuong@gmail.com

  • Tel: 037-3851813; 0913074819; 091213352