Tương Dương

2012 là năm thứ 3 huyện Tương Dương tham gia công tác đổi mới kế hoạch do Sở Kế hoạch & Đầu tư khởi xướng. So với năm 2011, tiến độ thực hiện lập kế hoạch của các xã trong huyện năm nay có nhiều tiến bộ. Đến 10 tháng 8, 2012 tất cả các xã, thị trấn trên toàn huyện đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm 2013 và gửi đầy đủ lên phòng TCKH.

Với kết quả này, dự kiến trong thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện việc lồng ghép kế hoạch các xã vào kế hoạch ngành cấp huyện và tổ chức rà soát phản hồi cho các xã.

Việc phản hồi này, chắc chắn sẽ mang lại những tác động tích cực, không những giúp các xã dần cải thiện chất lượng kế hoạch của họ mà kế hoạch của các ngành cấp huyện cũng sẽ ngày càng gắn bó hơn với các nhu cầu từ cấp dưới, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nhà nước.