Quảng Trị

Lưu ý:

Nhằm hỗ trợ tốt hơn các bạn đang sử dụng công cụ tổng hợp kế hoạch xã/ huyện và một số phần mềm khác, chúng tôi xin phép cấu trúc lại trang tải tài liệu, theo đó tất cả các phần mềm liên quan đến kế hoạch sẽ được đăng tải tại vị trí sau đây [http://www.sfdp.net/phan-mem-2] Các liên kết cũ sẽ dần được xóa bỏ.

Rất mong các bạn cảm phiền.

Nhóm phát triển

Tuy có một số nét tương đồng với Nghệ An so điều kiện tại Quảng Trị có một số khác biệt dẫn tới một số khó khăn trong triển khai ý tưởng thống nhất quan điểm nhà tài trợ.

Tại Quảng Trị, đã có khá nhiều dự án, chương trình được triển khai trên địa bàn, hầu hết các chương trình, dự án đó đều có những kinh nghiệm nhất định trong triển khai Quy trình Kế hoạch hóa, đặc biệt là cấp xã.

Ngày 04/6/2010, sáng kiến thống nhất quan điểm về các Quy trình kế hoạch trên địa bàn cũng đã nhận được sự đồng thuận cao của các Dự án như: Chương trình Chia Sẻ, Chương trình Giảm nghèo Miền trung, Chương trình PLAN INTERNATIONAL và đại diện của tổ chức Oxfam Hồng Kông.

Giữa tháng 6, tổ công tác cấp tỉnh về kế hoạch đã được thành lập với nòng cốt là cán bộ của Sở Kế hoạch & Đầu tư, đại diện phòng TC&KH các huyện và sự góp mặt của đại diện 3 Chương trình/ Dự án.

Sự tham gia của tổ công tác cũng đã tạo ra một số cải thiện đáng kể, trong đó phải nhắc tới cuộc họp thống nhất nguyên tắc xây dựng Quy trình chung của Sở được tổ chức vào ngày 17/6/2010 với sự tham gia của đại diện cả 10 huyện thị và các nhà tài trợ trên địa bàn.

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 9/7/2010, cuộc họp giới thiệu Quy trình tạm thời về lập kế hoạch đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư tổ chức. Mặc dù vẫn còn một số nội dung chưa hoàn toàn thống nhất, nhưng lần đầu tiên, tại Quảng Trị đã có một quy trình tiếp cận riêng về lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã hàng năm.

Điều đáng nói là, Quy trình này đã cho phép lồng ghép được tất cả các quan điểm kế hoạch hiện thời một cách ôn hòa. Các dự án vẫn có thể tiếp tục triển khai nội dung của mình theo tiếp cận về tổ chức thông tin riêng nhưng sản phẩm đầu ra vẫn đảm bảo được sự thống nhất căn bản.

Sau một thời gian chuẩn bị, rà soát, ngày 28/7/2010, Quy trình tạm thời về công tác kế hoạch cấp xã cũng đã được ban hành.

Ngay sau đó, ngày 1-2/08/2010 tại thị trấn huyện Hải Lăng, phòng TC&KH huyện với sự hỗ trợ của cán bộ Sở đã tổ chức khóa đào tạo giảng viên TOT đầu tiên về Quy trình kế hoạch đổi mới có áp dụng một số bảng biểu thu thập thông tin đơn giản. Trong thời gian 1 ngày rưỡi, nhận định chung của các học viên đã cho thấy tiếp cận của Sở là phù hợp.

Trong các ngày 6-7/8 và 8-9/8, 2 lớp tập huấn cho cán bộ các xã còn lại đã được tiếp tục tổ chức tại huyện Hải Lăng.

Trong quá trình tập huấn, nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các học viên cũng như giảng viên cấp huyện đã được ghi nhận. Nhóm kỹ thuật chúng tôi đã tiến hành chỉnh sửa bộ công cụ hỗ trợ quản lý thông tin kế hoạch bằng phần mềm Excel.

Để chúng ta có thêm thông tin, xin tham khảo thêm một số tài liệu đính kèm trong trang này. Để tải công cụ kế hoạch mới nhất, xin nhấn vào đây.

Biểu hỗ trợ quản lý thông tin trên máy — Đây là bộ biểu dùng trên máy tính để quản lý số liệu kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp xã đã được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện của Hải Lăng. Đây cũng là phiên bản mới nhất với những điều chỉnh tương đối lớn so với các bản trước đây.

Bộ biểu mẫu thu thập thông tin phục vụ lập kế hoạch — Tải xuống Đây là bộ biểu mẫu đã được điều chỉnh chút ít để áp dụng tại Hải Lăng sử dụng Quy trình mới do Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Trị ban hành.

Hướng dẫn Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch — Đây là bộ Sổ tay lập kế hoạch đã được điều chỉnh theo Quy trình kế hoạch của Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Trị