SNV - Nghi Lộc

Lưu ý:

Nhằm hỗ trợ tốt hơn các bạn đang sử dụng công cụ tổng hợp kế hoạch xã/ huyện và một số phần mềm khác, chúng tôi xin phép cấu trúc lại trang tải tài liệu, theo đó tất cả các phần mềm liên quan đến kế hoạch sẽ được đăng tải tại vị trí sau đây [http://www.sfdp.net/phan-mem-2] Các liên kết cũ sẽ dần được xóa bỏ.

Rất mong các bạn cảm phiền.

Nhóm phát triển

Hiện tại, với sự hỗ trợ của tổ chức SNV và IPSARD, tiếp nối đà đổi mới của tỉnh Nghệ An trong công tác Kế hoạch, huyện Nghi Lộc đã có một số điểm nhấn mới trong việc hoàn thiện phương pháp luận kế hoạch hóa cấp xã với một số mặt như sau:

+ Thực hiện lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu và Giới vào công tác kế hoạch;

+ Đưa công tác rà soát kế hoạch lên một tầm cao mới với việc ứng dụng công cụ chấm điểm kế hoạch;

Nhằm hỗ trợ Nghi Lộc, nhóm chúng tôi xin biên soạn một phần mềm dành riêng cho Nghi Lộc để tiện sử dụng.

Hãy nhấn vào tập tin đính kèm dưới đây (mũi tên trỏ xuống ở bên phải màn hình).