Sở NN&PTNT

Đây là chuyên trang của Sở NN&PT Nông thôn Cao Bằng liên quan đến các nỗ lực thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp và cải cách dịch vụ của ngành.

Trong mục này có các trang thông tin liên quan của các đơn vị chuyên ngành như:

  • Chi cục phát triển Nông thôn

  • Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

  • Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  • Trung tâm khuyến nông tỉnh

  • ...