Quy trình Kế hoạch

Môt trong những thực tế mà nhiều tỉnh đang gặp phải đó là có nhiều dự án khác nhau do các nhà tài trợ khác nhau thực hiện trên địa bàn đang áp dụng những phương thức và cách tiếp cận khác nhau đối với lập kế hoạch.

Điều này đang tạo ra nhiều phiền toái hơn là cung cấp được cho địa phương một con đường có tính thực tiễn cao trong công tác kế hoạch.

Sáng kiến của Sở Kế hoạch & Đầu tư các tỉnh Nghệ An và Quảng Trị nhằm thống nhất các phương pháp lập kế hoạch của các dự án với Quy trình kế hoạch tại mỗi tỉnh đang được đánh giá cao.

Tại đây, chúng tôi xin phép được giới thiệu về các Quy trình và một số điểm đặc biệt ở mỗi tiếp cận tại các tỉnh.