Phiếu theo dõi hen

Ngày đăng: 07:19:16 20-07-2011

Các bác sỹ Khoa Miến Dịch và Dị ứng Viện Nhi Trung Ương đã giới thiệu cho thành viên CLB hen phiếu theo dõi hen hàng ngày. Phiếu được thiết kế rất đơn giản và dễ sử dụng.