Kế hoạch cấp huyện

Tiếp theo nhiều nỗ lực đổi mới kế hoạch cấp xã đang diễn ra trên nhiều địa phương cả nước, kế hoạch phát triển KTXH cấp huyện cũng đã được nghiên cứu, đổi mới tại một số địa phương. Hiện tại, các tỉnh đang thực hiện đổi mới công tác kế hoạch cấp huyện bao gồm:

 • Hòa Bình: Bắt đầu nghiên cứu từ 2009, đến 2012 UBND tỉnh đã thể chế hóa quy trình lập kế hoạch cấp huyện;

  • Quảng Trị: bắt đầu muộn hơn so với Hòa Bình nhưng Quảng Trị cũng đã thể chế hóa phương pháp lập kế hoạch cấp huyện từ 2013. Phương pháp thực hiện tại Quảng Trị dựa trên nền kỹ thuật của Hòa Bình nhưng có một số điểm cải thiện nhằm đơn giản hóa;

 • Ninh Thuận & Nghệ An:

  • Nghệ An đã có thử nghiệm Quy trình lập Kế hoạch PTKTXH xây dựng tại tỉnh Hòa Bình tại Kỳ Sơn (2011), tuy nhiên, đến hiện tại việc này đã được tạm dừng và thay thế bằng một công cụ đơn giản hơn cho phép tổng hợp & kết nối kế hoạch phát triển KTXH của các xã đã được thể chế hóa với kế hoạch của các ngành cấp huyện.

   • Tại Ninh Thuận, mặc dù việc thử nghiệm không triển khai trên địa bàn toàn tỉnh song các nỗ lực thí điểm ở huyện Bác Ái đã giúp cải thiện một bước nữa Quy trình kỹ thuật được xây dựng tại Ngệ An, Hòa Bình.

  • Một số địa phương khác đang có ý tưởng triển khai tại cấp huyện như: Hà Tĩnh, Lào Cai, Đăk Nông ...vv

Để giúp các bên quan tâm có được khải quát về các loại phương pháp kỹ thuật đã được áp dụng, chúng tôi xin được đăng tải các nguồn tài liệu ở đây.

 • Các tài liệu gốc từ Hòa Bình do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình phối hợp với nhóm tư vấn của Đại học KTQD Hà Nội với sự dẫn dắt của thầy Ngô Thắng Lợi (Giáo sư, Tiến sĩ về Kinh tế phát triển)

 • Các tài liệu từ Ninh Thuận, Quảng Trị được biên soạn từ tài liệu của Hòa Bình với sự tham gia đóng góp của các cán bộ Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị (Lê Văn Úy, Võ Thị Thúy An), Chuyên viên nghiên cứu thuộc UBND huyện Bác Ái (Nguyễn Văn Cảnh, Hồ Văn Khanh, Phạm Thị Cúc ...vv)