Thừa Thiên Huế

Trong 3 ngày từ 24-27/05/2016, với sự hỗ trợ của tổ chức WWF, một khóa tập huấn nhiều nội dung đã được tổ chức tại Khách sạn Ngự Bình, Thừa Thiên Huế.

Nội dung chính của khóa tập huấn hướng vào:

    • Củng cố được kỹ năng phân tích hiện trạng/ sơ bộ dự báo cho học viên nhằm hình thành được các kế hoạch phát triển mang tính chiến lược của ngành/ địa phương;

    • Giới thiệu và giúp học viên hiểu được khái niệm về Tăng trưởng xanh và vai trò của việc đưa khái niệm Tăng trưởng xanh vào các Kế hoạch phát triển của địa phương; và

    • Xây dựng được kỹ năng xác định các tiêu chí rà soát đối với các chương trình đầu tư về góc độ liên quan đến tăng trưởng xanh.

Nhìn chung, sau thời gian tập huấn với sự điều chỉnh bài tập/ lý thuyết tương đối mềm dẻo, một phần trong các nội dung trên đã chuyển tải được cho các học viên.

Hy vọng rằng, các kiến thức này sẽ giúp cho các Anh/ Chị học viên sử dụng được trong công việc.

Nhóm thực hiện

Riêng đối với phương pháp dự báo dựa vào xu hướng, nhóm có làm 1 tập tin ví dụ và các thành viên có thể tài về từ đây nhé