Hòa Bình

Đây là trang riêng để hỗ trợ các hoạt động đổi mới kế hoạch đang diễn ra tại Hòa Bình.

Hiện tại, theo chúng tôi được biết, các xã tại Hòa Bình vẫn đang sử dụng quy trình kế hoạch gốc được thể chế hóa năm 2010 .

Để đảm bảo sự nhất quán, các xã vẫn đang sử dụng công cụ hỗ trợ lập kế hoạch được phát triển trên nền Excel. Do có một số thay đổi về tiếp cận nên trong thời gian dài, phần mềm này không được sửa đổi bổ sung.

Nhằm phục vụ các xã vẫn tiếp tục sử dụng công cụ cũ, chúng tôi xin phép được đăng tải các phần mềm kế hoạch dành riêng cho Hòa Bình tại đây.

Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ Excel vẫn theo tài liệu đã công bố năm 2010. Với các xã đang dùng bản phần mềm cũ, phương pháp nâng cấp như sau:

  1. Tải về tập tin bieukh_maytinh.rar và giải nén ra thư vực làm việc.

  2. Sửa tên tập tin kế hoạch cũ thành tên khác ví dụ bieukh_maytinh_2011.xls.

  3. Khởi động tập tin bieukh_maytinh.xls và lựa chọn "Sử dụng dữ liệu cũ" khi màn hình khởi động xuất hiện.

  4. Khi màn hình yêu cầu chỉ ra vị trí tập tin cũ hiện ra (tập tin đã đổi tên rồi), Hãy tìm vị trí tập tin kế hoạch cũ và nhấn Open.

  5. Chương trình sẽ tự động cập nhập số liệu cũ vào trong tập tin mới.

  6. Cách thức sử dụng các chức năng cũ như đã hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Trong trường hợp có khó khăn, xin gửi yêu cầu cho Đặng Đình Ngọc tại hòm thư ngocdd@sfdp.net.