Viết đề xuất sinh kế

======================================================

Chức năng mới....

Kể từ phiên bản 38 trở đi, phần mềm này có chức năng tự động cập nhập khi có phiên bản mới nếu máy tính của các bạn có kết nối Internet sẵn sàng. Những cập nhập mới sẽ tự động được tích hợp giúp đơn giản quá quá trình thao tác.

======================================================

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho cán bộ Hỗ trợ cộng đồng khi cùng nhóm xây dựng mẫu đề xuất sinh kế theo tinh thần hướng dẫn 192 của Ban Điều phối dự án Trung ương. Chúng tôi xin phép giới thiệu bộ công cụ quản lý thông tin và chuẩn bị đề xuất. Các bạn chỉ cần tải tập tin về, giải nén và nhấn kép vào chương trình để cài đặt như bình thường. Mọi tài liệu kèm theo sẽ được tự động tạo ra.

Với phương pháp mới, các bạn cần chú ý về mấy điểm sau đây:

1. Mục Chi phí đầu tư ban đầu ((i)+(ii)): Đây là phần để liệt kê các khoản mục đầu tư có thể sử dụng được trong nhiều vụ sản xuất (chuồng trại, nhà kính, lợn mẹ, dê mẹ, trâu bò mẹ ...vv). Đây là một dạng tính toán khấu hao và phần mềm tự động tính cho các bạn, khi làm dự toán không phải tính nữa và khi được hỏi, các bạn có thể giải thích như vậy. Khi đưa nội dung này, cần đánh giá:

    • Thời gian sử dụng (mấy năm)

    • Giá trị còn lại khi thanh lý: Sau số năm sử dụng thì khoản đầu tư còn lại đó có giá trị là bao nhiêu. Với chuồng trại thì đa phần là giá trị bằng 0; với vật nuôi thì bằng giá trị ước tính bán ra sau số năm sử dụng.

      • Ví dụ: Nếu tôi đầu tư mua 1 con bò với giá ban đầu 10 triệu, và chỉ sử dụng được để cung cấp sức kéo trong 5 năm, đến năm thứ 6 tôi phải bán đi để mua con khác tạo sức kéo, lúc đó con bò có giá 5 triệu, thì hàng năm tôi phải tiết kiệm 1 triệu, đến năm thứ 6 tôi có 5 triệu tiết kiệm + giá trị con bò lúc đó là 5 triệu thì đủ mua một con khác có giá 10 triệu. Khái niệm khấu hao cung cơ bản như vậy.

2. Mục Chi phí đầu tư cho một vụ/ lứa ((i)+(ii)): Đây là tất cả những khoản phải bỏ ra trong một vụ sản xuất và sẽ hết giá trị khi hết vụ, sau đó bà con lại phải đầu tư lại.

Sau thời gian thử nghiệm và kiểm chứng tại Yên Bái, Hòa Bình, một số lỗi đã được kiểm soát và khắc phục. Các bản thử nghiệm trước đây đã được loại bỏ và thay thế bằng phiên bản này.

Mọi thắc mắc, xin trao đổi qua email ngocddsfdp.net hoặc qua điện thoại số 091 322 0994.

Xin chân thành cảm ơn!

=====Nhật ký thay đổi=====

Những sửa đổi trong phiên bản V2

+ Sửa lỗi ở phần cập nhập Quy mô Tiểu dự án: chúng tôi thực hiện đơn giản hóa cách phát biểu trong phần này. Các bạn chỉ cần lựa chọn loại đơn vị trong bảng danh sách hộ tham gia, chọn loại hình hoạt động của tiểu dự án trong mục Quy mô, phần hiển thị Quy mô sẽ thể hiện nội dung chính xác. Phần loại hình

+ Sửa lỗi tính toán Phí thẩm định, Quản lý phí: 2 nội dung này đã được điều chỉnh theo các phát hiện của cán bộ tại Hòa Bình.

=================================

Những sửa đổi trong phiên bản V3-14

+ Bổ sung tính năng lấy số liệu từ tập tin đề xuất cũ: Các bạn chỉ cần về trang điều khiển, nhấn nút Lấy số liệu đề xuất cũ, phần mềm sẽ tải số liệu từ tập tin cũ vào đề xuất mới. Các bạn sẽ đỡ mất một chút thời gian.

+ Sửa đổi công thức tính lãi cho chính xác (tất cả các phiên bản trước đều nhầm và trừ 2 lần công lao động).

+ Sửa đổi cho phép tìm các tập tin đề xuất cũ có tên bằng tiếng Việt hoặc nằm trong thư mục có tên bằng tiếng Việt!

=================================

Những sửa đổi trong phiên bản V15-16

+ Bổ sung tính năng cho phép lựa chọn cách tính vốn đối ứng và chọn trần chi phí thẩm định ... nhằm đáp ứng nhu cầu một số địa phương.

Các bạn có thể lựa chọn cách tính bằng cách mở trang T10-11-12 và chọn cách tính ngay đầu bảng tính.

+ Sửa đồi phần cài đặt để đưa biểu tượng phiếu phỏng vấn ra ngoài màn hình cho tiện thao tác!

Chức năng lấy số liệu từ các đề xuất cũ...