Bản thử nghiệm với một số tính năng mới

Ngày đăng: 13:48:31 05-07-2011

Sau thời gian nghiên cứu, chúng tôi đã quyết định đưa vào một số thử nghiệm và đây là phiên bản thử nghiệm với một số tính năng bổ sung:

    • Cải thiện giao diện soạn thảo văn bản;

    • Bổ sung một số tính năng về giao diện;

    • Cho phép in văn bản ngay trên màn hình.

Liên kết để tải phiên bản này ở đây.