In thông tin lên phôi có sẵn

Ngày đăng: 06:56:49 10-05-2013

Đây là một công cụ nho nhỏ tôi viết giùm một bạn ở Yên Bái để in thông tin lên phôi giấy chứng nhận. Chương trình còn rất sơ sài nhưng hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào.