Đề cương ý tưởng

Ngày đăng: 12:54:36 12-04-2017

ĐỀ CƯƠNG Ý TƯỞNG

"SÁCH GIỚI THIỆU ĐẶC SẢN NÔNG NGHIỆP CAO BẰNG"

Bối cảnh và vấn đề

Cao Bằng là vùng đất có nhiều sản phẩm nông nghiệp độc đáo, địa hình và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng. Văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Cao Bằng cũng có nhiều nét đặc sắc và là một trong những điểm thu hút với khách du lịch . Các sản phẩm nông nghiệp như miến dong, lạp sườn, bí hương đã dần được các thị trường như Hà Nôi và TP Hồ Chí Minh dần dần biết tới. Chính quyền địa phương và người dân tỉnh Cao Bằng đã ý thực được những thế mạnh trong sản phẩm nông nghiệp địa phương và bắt đầu có những hoạt động để thúc đẩy sản xuất và phát triển để tận dụng thế mạnh của các sản phẩm này. Tuy nhiên các hoạt động quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Cao Bằng còn khá hạn chế. Những ấn phẩm sách, tờ rơi giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của Cao Bằng đã được một số đơn vị trong tỉnh thực hiện. Tuy nhiên thông tin còn khá sơ sài, hình ảnh chưa thực sự được đầu tư. Các sản phẩm hiện có chưa tổ chức được thông tin chi tiết của sản phẩm cũng như chưa lột tả được những câu truyện văn hóa đằng sau các sản phẩm để người đọc và người sử dụng có thể cảm nhận về sản phẩm.

Vấn đề

Ngành nông nghiệp hiện tại chưa có hệ thống thông tin chuẩn mực về các sản phẩm nông nghiệp điển hình của tỉnh để sử dụng trong các sự kiện quảng bá cũng như để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân liên có quan tâm. Khi cần cung cấp thông tin thì các cơ quan thường gọi điện về huyện, xã hoặc cơ quan chuyên môn để lấy thông tin một cách rời rạc và thông tin chưa được thu thập, tổ chức, trình bày và lưu trữ một cách có hệ thống để phục vụ nhu cầu sử dụng.

Hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng đã xây dựng được hồ sơ sản phẩm của một số sản phẩm nông nghiệp điển hình. Phản ứng ban đầu của khách hàng cho thấy thông tin là rất quan trọng và nếu cung cấp được thông tin có giá trị thì có thể kích thích người mua tìm hiểu thêm và mua sản phẩm đó.

Đề xuất

Nhằm thực các hoạt động quảng bá sản phẩm nông nghiệp Cao Bằng hiệu quả hơn, đưa sản phẩm tới Chi cục Phát triển Nông thôn Cao Bằng đề xuất:

Xây dựng một ấn phẩm sách ảnh giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Cao Bằng. Thông tin trong ấn phẩm sẽ được sắp đặt hợp lý, có cấu trúc và thông điệp rõ ràng. Các sản phẩm nông nghiệp Cao Bằng sẽ được trình bày theo cấu trúc bốn mùa. Các địa phương ở Cao Bằng có những đăc sản sẽ cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm như mùa vụ, đặc điểm, ưu điểm, quá trình sản xuất, cách chế biến và câu truyện văn hóa đằng sau mỗi sản phẩm. Cuốn sách có thể được cập nhật hàng năm hòa hai năm một lần nhằm tạo ra tính thi đua đối với các huyện (địa phương) trong tỉnh. Các địa phương sẽ cung cấp thông tin về các đặc sản của mình, thông tin càng đẩy đủ, chi tiết thì sẽ được đưa vào cuốn sách. Cuốn sách được thực hiện với mục đich tạo thành công cụ quảng bá có hệ thống về nông nghiệp Cao Bằng để các đơn vị và các lãnh đạo của Cao Bằng có thể sử dụng trong các sự kiện thu hút đầu tư, quảng bá về Cao Bằng

Các sản phẩm nông nghiệp dự kiến sẽ được thực hiện trong cuốn sách

1. Miến dong

2. Chè Đoỏng Pán

3. Lạp Sườn

4. Bò Mông

5. Bí Hương

6. Thạch Mác Púp

7. Thạch đen

8. Lạc đỏ

9. Hà Thủ Ô

10. Hạt dẻ

11. Lê vàng

12. Trám đen

13. Gạo Nếp Pì Pất

14. Gạo Nếp Ong Khẩu Pấng

15. Gạo nếp cẩm (Bảo Lâm)

16. Quýt