Mùa triển khai kế hoạch 2012

Năm nay, Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An đã xúc tiến các hoạt động chuẩn bị cho công tác kế hoạch 2012 tương đối sớm.

Từ ngày 18-20/04/2011 tại Nhà khách Nghệ An, Sở Kế hoạch Đầu tư và Tổ công tác Quy trình tỉnh đã triển khai tập huấn giảng viên cho tổ công tác kế hoạch các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Thanh Chương, Tương Dương.

Dự kiến đến cuối tháng 4, các giảng viên của các huyện sẽ tiếp tục triển khai một số khóa tập huấn cho tổ công tác kế hoạch các xã.

Mặc dù năm nay, trong tháng 5 các xã sẽ tương đối bận rộn với hoạt động chuẩn bị bầu cử, nhưng hy vọng công tác kế hoạch 2012 vẫn được đảm bảo theo tiến độ dự kiến.

Nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy tại huyện, chúng tôi xin phép đăng tải một số hình ảnh về khóa tập huấn TOT kèm theo bộ tài liệu đã được điều chỉnh để các nhóm giảng viên sử dụng.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa học.

Bài trình bày của cán bộ Tổ công tác Quỳ Châu

Nhóm các thành viên từ huyện Tương Dương

Đại diện tổ công tác của Thanh Chương đang trình bày kết quả thảo luận

Nhóm công tác Quỳ Châu

Tổ công tác Kỳ Sơn