Nghệ An

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thống nhất các quan điểm về công tác kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An đã thúc đẩy rất tích cực sáng kiến thống nhất các Quy trình Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Tính đến trước tháng 6/2010, tại tỉnh đã có 3 dự án, chương trình của các nhà tài trợ nước ngoài. Các dự án này, đều có chung một số mục tiêu về tăng cường năng lực lập kế hoạch.

Ngày 8/6/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An đã chủ trì cuộc họp 3 nhà tài trợ thông qua 3 dự án là PORIS, LUXDEV và Oxfam Hồng Kông. Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến trình bày của Sở Kế hoạch, các nhà tài trợ đã đánh giá cao sáng kiến thống nhất Quy trình kế hoạch tại tỉnh và ủng hộ vai trò dẫn dắt của Sở trong đổi mới Quy trình Kế hoạch.

Ngày 24/6/2010: Bản thảo Hướng dẫn Quy trình Lập kế hoạch đã được nhóm công tác hoàn thiện và giới thiệu tại cuộc họp chung của tổ công tác. Trong cuộc họp này, nhiều ý kiến đã được chia sẻ và đóng góp.

Ngày 14/7/2010: Sau nhiều lần sửa đổi, bản chính thức của Quy trình tạm thời về công tác Kế hoạch tại Nghệ An đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư chính thức ban hành áp dụng tại 4 huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Tương Dương.

Những nỗ lực này đã dần lôi kéo được sự quan tâm của các bên. Mặc dù lúc đầu mới chỉ xác định triển khai Quy trình này tại 3 huyện thuộc vùng dự án của PORIS và OHK nhưng nhờ nỗ lực của Sở Kế hoạch và Dự án VIE028 (LUXDEV), huyện Con Cuông sắp tới sẽ được hỗ trợ triển khai lập kế hoạch cấp xã 2011 theo Quy trình mới ngay trong năm nay.

Hiện tại, nhiều hoạt động cụ thể đang được triển khai đồng loạt tại các huyện ở Nghệ An.

Trong trang này, chúng tôi xin được giới thiệu một số bộ tài liệu và công cụ đã được các Giảng viên các huyện góp ý, soạn thảo và chỉnh sửa.

Biểu mẫu sử dụng trên máy tính — Đây là tập tin Excel đã được lập trình nhằm hỗ trợ các xã trong quản lý thông tin kế hoạch và chuẩn bị dự thảo kế hoạch một cách nhanh chóng, dễ tổng hợp và báo cáo lên cấp trên.

Các mẫu thu thập thông tin — Đây là tập tin Excel có các biểu mẫu sử dụng trong lập kế hoạch theo quy trình mới.

Hướng dẫn Quy trình tạm thời — Đây là bộ Hướng dẫn Quy trình tạm thời về lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã hàng năm vừa được Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An ban hành ngày 14/07/2010. Nhìn chung, Quy trình này khá giống với Quy trình hiện đang áp dụng tại Hòa Bình.

Mẫu Kế hoạch ví dụ — Đây là tập tin ví dụ có một số nội dung để mọi người tiện tham khảo một số tính năng cơ bản.

Sổ tay Hướng dẫn lập kế hoạch dành cho cấp xã — Đây là tập tin có cuốn Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch để sử dụng tại cấp xã. Nhìn chung, cuốn sổ tay này dựa chủ yếu vào phiên bản sổ tay cuối cùng đang sử dụng tại Hòa Bình. Tuy nhiên, cũng có một số cải thiện đáng kể.

Sổ tay hướng dẫn xây dựng kế hoạch đề xuất tại thôn bản — Giống như cuốn sổ tay cấp xã. Nội dung Sổ tay dành cho thôn bản không có quá nhiều khác biệt so với cuốn sổ tay đang được áp dụng tại Hòa Bình