Khóa tập huấn thiết kế dự án và kỹ năng thuyết trình - CCPTNT

Ngày đăng: 03:04:08 15-03-2016

Dưới đây là một số tài liệu sử dụng trong khóa tập huấn thiết kế dự án và kỹ năng thuyết trình, tổ chức bởi Chi cục PTNT Cao Bằng từ 9-11/3/2016