Dự án Giảm nghèo 2

Đây là khu vực đăng tải bài viết chuyên đề của dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc - GĐ 2. Để cho các câu chuyện thêm thú vị, các Anh/ Chị có nhu cầu đóng góp thông tin, xin gửi email cho ngocdd@sfdp.net để được cấp quyền sửa và cập nhập/ bổ sung bài viết!

Câu chuyện thực tế — 10:58:13 27-01-2015