Đakrông

Trong khuôn khổ các hoạt động đổi mới công tác kế hoạch các cấp, từ ngày 27 tháng 08 năm 2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng trị đã triển khai nghiên cứu thí điểm Quy trình kế hoạch phát triển KTXH cấp huyện trên địa bàn huyện Đak rông.

Mặc dù thời gian triển khai khá gấp rút nhưng đến nay, các hoạt động tại hiện trường đã có những bước tiến lớn qua sự hỗ trợ mạnh mẽ của lãnh đạo, chuyên viên Sở Kế hoạch Đầu tư, tư vấn kỹ thuật và sự phối hợp của lãnh đạo UBND huyện và các phòng ban chuyên môn cấp huyện.

Đến nay, hoạt động nghiên cứu thí điểm đã bước sang giai đoạn rà soát kế hoạch chi tiết với sự kết thúc thành công của hội nghị bàn tròn xác định phương án tăng trưởng năm 2011 vào sáng 05/10/2010.

Các tài liệu Quy trình bước đầu đã được xây dựng và sẽ được hoàn chỉnh trong thời gian tới. Để tải về bộ Quy trình đầy đủ, các bên quan tâm có thể tải về tại đây.