Công cụ tổng hợp số liệu kế hoạch

Ngày đăng: 01:20:10 10-04-2012

Sau một thời gian ngừng phát triển do có phần mềm mới, nhiều tỉnh đang sử dụng công cụ này vẫn yêu cầu tiếp tục phát triển thêm một số tính năng của công cụ hỗ trợ tổng hợp thông tin kế hoạch trên Excel.

Với mục tiêu cung cấp thêm các công cụ bổ sung cho người dùng, tôi xin phép đăng tải bản mới nhất của công cụ với một số hiệu chỉnh.

Kèm theo bài viết này là:

+ Công cụ tổng hợp trên Excel;

+ Hướng dẫn sử dụng.

Ngoài ra, nhằm mục tiêu hỗ trợ cán bộ cấp huyện trong tổng hợp và rà soát kế hoạch các xã, hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành công cụ tổng hợp cơ sở dựa trên đầu vào là các tập tin thông tin kế hoạch của các xã điền theo biểu mẫu đã trình bày ở trên. Thông tin tham khảo xin xem ở đây. Rất đáng tiếc là chúng tôi chưa kịp chuẩn bị bài hướng dẫn sử dụng, hy vọng trong thời gian tới sẽ bổ sung sau kèm theo bài viết về cơ chế rà soát kế hoạch cấp huyện nhằm tăng tính bền vững của đổi mới kế hoạch cấp xã.

Xin chân thành cảm ơn.