Kế hoạch 2014

Lưu ý:

Nhằm hỗ trợ tốt hơn các bạn đang sử dụng công cụ tổng hợp kế hoạch xã/ huyện và một số phần mềm khác, chúng tôi xin phép cấu trúc lại trang tải tài liệu, theo đó tất cả các phần mềm liên quan đến kế hoạch sẽ được đăng tải tại vị trí sau đây [http://www.sfdp.net/phan-mem-2] Các liên kết cũ sẽ dần được xóa bỏ.

Rất mong các bạn cảm phiền.

Nhóm phát triển

Đây là nhóm tài liệu phục vụ công tác kế hoạch dự án 2014, hệ thống tài liệu sẽ cơ bản được chia sẻ ở đây!

Nhóm các tài liệu bao gồm:

1. Tài liệu phục công tác chuẩn bị tại các BQLDA tỉnh bao gồm

2. Tài liệu phục vụ tập huấn bao gồm:

  • Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch đề xuất của xã;

  • Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch đề xuất của thôn bản;

  • Kịch bản đào tạo và danh mục các bài tập liên quan đến lập kế hoạch

3. Một số điểm mới trong hệ thống bảng biểu

Nhằm hỗ trợ công tác thu thập số liệu của dự án một cách hiệu quả, tránh tạo ra nhiều yêu cầu chồng chéo, trong năm kế hoạch 2014, những nội dung thu thập thông tin cơ bản sẽ được triệt để lồng ghép vào quá trình lập kế hoạch của các địa phương.

Theo đề xuất của các bên liên quan, chúng tôi sẽ đưa toàn bộ danh mục các dân tộc trong vùng dự án vào biểu thu thập thông tin cơ bản (I.1- biểu thu thập thông tin của thôn và II.2 - biểu thu thập thông tin của xã).

Các bảng biểu tổng hợp cấp xã có sự bổ sung thêm thông tin về người hưởng lợi. Các thông tin này sẽ được cập nhập thêm trong quá trình rà soát kế hoạch khi đã xác định được danh mục hoạt động đề xuất dự án Giảm nghèo.

4. Phần mềm phục vụ tổng hợp kế hoạch

Hiện tại công cụ phần mềm kế hoạch đã có một số điều chỉnh cho phù hợp với vùng dự án. Hướng dẫn sử dụng phần mềm cũng đã được điều chỉnh như trong tập tin Excel dưới đây.

Một số lưu ý khi sử dụng phần mềm mới:

  • Chức năng lấy số liệu cũ sẽ không làm việc với các tập tin được khởi tạo từ năm 2012. Đây là chủ đích của chúng tôi nhằm tránh tình huống sử dụng số liệu từ năm trước.

  • Các bạn có thể sử dụng tính năng chọn xã (bên cạnh nút Tên xã) để chọn xã dự án thuộc tỉnh. Trong trường hợp với Lai Châu hoặc Điện Biên có một số xã mới chúng tôi chưa cập nhập kịp, đề nghị sử dụng tính năng như trước đây (nhập tên xã và danh sách thôn bản).

  • Phần mềm được thiết kế để dự án có thể thu thập thông tin về tình hình nhân khẩu và hộ nghèo, vì thế, với các thông tin thống kê, đề nghị các xã cập nhập đầy đủ vào bảng II.2.A.

  • Phần mềm đã được thiết kế thêm biểu II.6.D để phục vụ công tác đấu thầu trong dự án. Biểu này được sinh tự động, tuy nhiên việc chọn cách đấu thầu và kiểm tra cũng như giá trị hợp đồng thì các bạn bắt buộc phải tự thực hiện.

5. Hướng dẫn lồng ghép việc rà soát ảnh hưởng của rủi ro, thiên tai trong quá trình lập kế hoạch.

Nhằm đáp ứng mục tiêu của Tiểu hợp phần 3.5 về Bảo vệ tài sản công với chỉ số "Ít nhất 60% các xã dự án thực hiện rà soát rủi ro thiên tai trước khi trình kế hoạch cho cấp trên"; do lồng ghép vấn đề rủi ro, thiên tai luôn là một nội dung rất khó trong bất kỳ dự án nào và đòi hỏi quá trình nâng cao năng lực rất chặt chẽ; đây là năm đầu tiên dự án cân nhắc đến vấn đề này, để chuẩn bị cho các kỹ thuật lồng ghép ở mức cao hơn, nhóm soạn thảo đề xuất sử dụng phương án đơn giản để các xã áp dụng trước. Sau khi đã có những ứng dụng ban đầu, chúng ta sẽ cân nhắc đưa vấn đề lồng ghép vào sâu hơn trong quá trình triển khai các tiểu dự án. Hướng dẫn sơ bộ về lồng ghép rủi ro, thiên tai trong quá trình lập kế hoạch, đè nghị xin tải về tại đây (hoặc trong liên kết cuối bài viết này).

Xin chân thành cảm ơn!

Lưu ý: Có một số trường hợp, do người dùng cài đặt phần mềm gõ tiếng Việt UNIKEY không đúng phiên bản với hệ điều hành dẫn đến không gõ được tiếng Việt. Các bạn có thể tải về tập tin cài đặt UNIKEY tại đây và thực hiện cài đặt phần mềm gõ tiếng Việt UNIKEY.