Hình ảnh

Ngày đăng: 06:49:14 05-11-2010

Đây là hình ảnh ngôi nhà người ta muốn cho thuê tại thị trấn Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An.