Giới thiệu về Trung tâm

Ngày đăng: 09:16:42 14-03-2016

Đây là chuyên trang của Trung tâm khuyến nông tỉnh với các hoạt động trong khuôn khổ đề án cải cách hiệu quả dịch vụ khuyến nông của đơn vị. Đề án này được đơn vị xây dựng theo hướng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học & chuyển giao cho cộng đồng nhằm hình thành năng lực của nganh trong quản lý tri thức cũng như để tạo điều kiện cho xã hội hóa dịch vụ khuyến nông trong tương lai.

Cách thể hiện thông tin sẽ được xuất hiện theo dạng bài viết cho từng chủ đề!

Xin chân thành cảm ơn!