Lồng ghép BĐKH vào Kế hoạch

Ngày đăng: 07:10:35 15-11-2014

Trong các ngày từ 13-15/11 tại thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam, với sự hỗ trợ của tổ chức Cứu trợ Trẻ em - SC, khóa tập huấn về Lồng ghép Biến đổi khí hậu (DRR/CCA) vào kế hoạch phát triển KTXH hàng năm/ 5 năm cấp xã đã được thực hiện.

Để giúp các học viên có tài liệu tham khảo, chúng tôi xin đăng tải tài liệu của khóa học để tiện truy cập.

Trong trường hợp cần có sự trợ giúp, đề nghị mọi người liên hệ với anh Đặng Đình Ngọc hoặc Nguyễn Đình Đại theo số 091 322 0994, email ngocdd@sfdp.net

Xin chân thành cảm ơn.

Nhóm tư vấn