Theo dõi & đánh giá

Bên cạnh các hướng dẫn về lập kế hoạch đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ đặc biệt là đối với cấp xã, những kiến thức cơ bản trong tổ chức thực thi kế hoạch và theo dõi đánh giá vẫn còn là một lỗ hổng khá lớn.

Đến thời điểm này, mặc dù nhiều tỉnh đã thực hiện đổi mới công tác kế hoạch khá thành công song việc đầu tư thời gian và công sức vào nghiên cứu hệ thống theo dõi đánh giá theo quan sát của nhóm tư vấn kỹ thuật về công tác kế hoạch tỉnh Quảng Trị vẫn còn rất hạn chế, cụ thể:

  • Đa số các tỉnh mới chỉ tập trung vào nghiên cứu đổi mới lập kế hoạch.

  • Một số địa phương khi đưa ra các hướng dẫn về lập kế hoạch cũng có bổ sung khung theo dõi đánh giá song hướng dẫn cụ thể để xây dựng khung và thực hiện lại không tồn tại.

  • Lý thuyết, quan điểm về theo dõi đánh giá kế hoạch xã tương đối khác biệt và chưa thực sự gắn liền với thực tế đổi mới công tác lập kế hoạch.

Nhằm mục tiêu dần dần chuẩn hóa quan điểm và hệ thống hướng dẫn kỹ thuật đối với các hoạt động hướng dẫn thực thi và triển khai theo dõi, đánh giá kế hoạch xã, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Lao động Thương binh xã hội, Cục Thống Kê, Sở Nội vụ đã phối hợp với các phòng TCKH, chi cục Thống kê các huyện Đak Rông và Hải Lăng tiến hành nghiên cứu bộ tài liệu hướng dẫn tổ chức theo dõi đánh giá kế hoạch cấp xã đã được UBND tỉnh thể chế hóa theo quyết định số 12/QĐ-UB/2010.

Với mục đích khởi động quá trình nghiên cứu, trong 3 ngày 24, 25, 26/10 vừa qua, các thành viên nhóm nghiên cứu đã cùng phối hợp tìm hiểu về các công cụ theo dõi & đánh giá và đã sơ bộ thống nhất được khung tài liệu cùng kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Cụ thể, bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện và tổ chức theo dõi đánh giá kế hoạch hàng năm cấp xã bao gồm:

  1. Văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch và triển hai theo dõi đánh giá: Được các Sở phối hợp ban hành như văn bản hướng dẫn kèm theo quyết đinh thể chế hóa;

  2. Bộ tài liệu hướng dẫn kèm theo văn bản được trình bày dưới dạng Sổ tay cầm tay chỉ việc dành cho cấp xã với 5 phần cụ thể như sau:

   • Phần 1: Giới thiệu chung: Giới thiệu tổng quát về sổ tay, các thuật ngữ, khái niệm, cấu trúc và đối tượng sử dụng;

   • Phần 2: Hướng dẫn xây dựng Khung chương trình hành động và kế hoạch theo dõi đánh giá: Cụ thể hóa các hướng dẫn giúp xã, các ban ngành, đơn vị liên quan, các thôn xóm xây dựng được Chương trình hành động chung của đơn vị với các chỉ số theo dõi kế hoạch thống nhất làm cơ sở để các bên tổ chức theo dõi đánh giá.

   • Phần 3: Hướng dẫn triển khai theo dõi đánh giá: Đưa ra các khái niệm và quan điểm cơ bản về theo dõi đánh giá cùng với các bước cụ thể của theo dõi & đánh giá thực hiện kế hoạch hàng năm cấp xã.

   • Phần 4: Các bảng biểu và phụ lục: Giới thiệu các mẫu bảng biểu, phụ lục, các khung thiết kế, mẫu báo cáo được sử dụng trong theo dõi đánh giá hàng năm cấp xã.

   • Phần 5: Các công cụ: Giới thiệu chi tiết về các công cụ cơ bản và cách thức sử dụng chúng trong quá trình thực hiện theo dõi, đánh giá.

Tuy mới chỉ ở đầu thực hiện nhưng trong thời gian tới, chắc chắn cuốn tài liệu sẽ được hoàn thiện hơn nữa. Kế hoạch triển khai chung được cụ thể như sau:

  1. Hỗ trợ chuẩn bị phần 1: Sở KHĐT

  2. Chuẩn hóa phần 2, 3, 4: Sở KHĐT, Sở LĐTBXH, Cục Thống kê và các huyện

  3. Chuẩn hóa phần 5: Nhóm công tác của Sở KHĐT và tư vấn quy trình tỉnh.

Lịch thực hiện cơ bản như sau:

  • Đến 31/12 - hoàn chỉnh bản dự thảo lần 1;

  • Đến 20/3/2012 - hoàn chỉnh bản chính thức lần 1 để áp dụng thử nghiệm.

Có thể tải Phiên bản sơ thảo đầu tiên của cuốn Sổ tay trong mục Tài liệu đính kèm ở cuối bài viết này.