Quy trình tạm thời về lập kế hoạch cấp xã ở Nghệ An

Ngày đăng: 16:02:30 29-07-2010

Ngày 14 tháng 7 năm 2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An đã ban hành Quy trình tạm thời về lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp xã, cho phép áp dụng tại 4 huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Tương Dương.

Nhìn chung Quy trình này khá tương đồng với Quy trình hiện đã được thể chế hóa tại Hòa Bình. Tuy nhiên, các bước đã được cắt ngắn và phân chia theo giai đoạn và thành quả thực hiện với 6 bước chính bao gồm:

1. Chỉ đạo và Hướng dẫn lập kế hoạch;

2. Thu thập thông tin (Thôn bản, ban ngành, thông tin từ huyện);

3. Tổng hợp, rà soát, xử lý thông tin và chuẩn bị dự thảo;

4. Hội nghị Kế hoạch xã và Báo cáo cấp trên;

5. Tổ chức tham vấn cộng đồng và;

6. Phê duyệt, ban hành, thông báo kế hoạch.

Nhìn chung đã có một số bước tiến về mặt Quy trình. Sổ tay lập kế hoạch cũng đã được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Hiện tại, Ban dân tộc tỉnh cũng đang nghiên cứu, biên soạn Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch áp dụng cho Chương trình 135. Có lẽ đây là tín hiệu tốt về một sự chuyển đổi tích cực.