Tập huấn về Kế hoạch tại Hải Lăng

Ngày đăng: 14:29:01 27-07-2010

Trên cơ sở Quy trình tạm thời về công tác Kế hoạch của Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Trị trong đó cho phép các bên khác nhau sử dụng các bộ bảng biểu khác nhau cho lập kế hoạch; các dự án trên địa bàn tỉnh đã khởi động các hoạt động tập huấn và triển khai lập kế hoạch đồng loạt.

Ngày 1,2 tháng 8 vừa qua, lớp tập huấn Tiểu Giảng viên cho cán bộ TCT Hải Lăng đã được thực hiện với sự tham gia của cán bộ Sở Kế hoạch.

Trong 4 ngày tiếp theo từ 6-9/8 thành viên TCT kế hoạch huyện Hải Lăng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ 17 xã trên toàn huyện qua 2 lớp.

Các Giảng viên của huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình qua việc giới thiệu và hướng dẫn các xã thực hành sử dụng bảng biểu và các công cụ kế hoạch.

Theo phản hồi chung, các cán bộ xã rất đồng tình và đánh giá cao quan điểm mới về lập kế hoạch thể hiện qua Quy trình lần này của Sở. Các xã quyết tâm đến 15 tháng 9 sẽ hoàn thành công tác lập kế hoạch tại cấp xã làm cơ sở để tổng hợp lên huyện và lồng ghép vào các chương trình can thiệp ngành.