Kế hoạch & phân cấp

Chương trình theo dõi nghèo đã được khởi động sang giai đoạn 2 với nhiều điểm nhấn hướng sâu vào các vấn đề liên quan đến Quản trị nhà nước (Governance).

Có nhiều ý tưởng đã được trao đổi và bàn bạc về cách định hình hoạt động của một dự án nghiên cứu và tổng kết chính sách.

Trong bối cảnh có nhiều thay đổi theo hướng tích cực đối với đổi mới kế hoạch hóa và tăng cường phân cấp, hy vọng rằng, định hình mới của dự án sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của Việt Nam, nhất là đối với giảm nghèo và cải thiện hiệu quả quản trị nhà nước.

Trong hội thảo khởi động - 25/03/2014, nhiều ý tưởng xoay quanh việc làm thế nào để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả đổi mới kế hoạch hóa có sự tham gia và phân cấp tài chính, trao quyền. Các đại biểu từ các Sở, ngành các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đăk Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh đã có nhiều ý kiến đóng góp rất hữu ích. Một số ý kiến về định hướng nghiên cứu chính sách trong thời gian tới là:

    • Thực hiện các nghiên cứu đánh giá về mô hình lập kế hoạch phát triển KTXH (SEDP) có sự tham gia hiện tại để khuyến nghị lên cấp trên; - Đại biểu Ninh thuận, Lào Cai, Nghệ An, Hòa Bình

    • Đánh giá dòng chảy nguồn lực phát triển hiện tại trong hệ thống nhằm tìm điểm cải thiện hiệu quả đầu tư nhà nước và khả năng cung cấp thông tin định hướng về nguồn lực cho cấp cơ sở; - Đại biểu Ninh Thuận

    • Đánh giá quá trình ra các quyết định đầu tư công tại cấp cơ sở - Đại biểu Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Thuận, Lào Cai;

    • Phân loại năng lực cấp xã để định hình cơ chế phân cấp đầu tư theo năng lực nhằm tránh thực trạng "Khuyến khích các xã phấn đấu để được công nhận là nghèo" - Đại biểu Trà Vinh;

    • Xây dựng bộ tiêu chí xếp loại năng lực quản trị nhà nước của cấp xã - Tư vấn

Hy vọng trong khuôn khổ 3 năm, dự án sẽ đóng góp được nhiều khuyến nghị hữu ích để chính phủ sử dụng, thể chế hóa.

Sau đây là một số bài viết đã được trao đổi trong Hội thảo khởi động với một số thảo luận xoay quanh chủ đề Kế hoạch hóa và Phân cấp.