Lập kế hoạch lồng ghép tại dự án Giảm nghèo

Ngày đăng: 01:42:40 17-04-2013

Lưu ý:

Nhằm hỗ trợ tốt hơn các bạn đang sử dụng công cụ tổng hợp kế hoạch xã/ huyện và một số phần mềm khác, chúng tôi xin phép cấu trúc lại trang tải tài liệu, theo đó tất cả các phần mềm liên quan đến kế hoạch sẽ được đăng tải tại vị trí sau đây [http://www.sfdp.net/phan-mem-2] Các liên kết cũ sẽ dần được xóa bỏ.

Rất mong các bạn cảm phiền.

Nhóm phát triển

Trên cơ sở các kết quả thí điểm trong năm 2012, năm 2013, dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc sẽ triển khai áp dụng lan rộng phương pháp lập kế hoạch phát triển KTXH có lồng ghép kế hoạch dự án ra toàn vùng dự án.

Nhằm hỗ trợ công tác lan rộng được thuận lợi, các BQLDA đã cùng phối hợp với Ban Điều phối dự án Trung ương thực hiện việc biên soạn lại các tài liệu thực hiện và hệ thống phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch theo đó sẽ giúp các xã lập được kế hoạch dự án của mình đồng thời vẫn có thể trích xuất danh mục hoạt động cho dự án.

Nhóm tài liệu liên quan bao gồm:

Các thông tin khác xin xem thêm trong phần Dự án Giảm nghèo.