Số liệu ClientConnection

Để giúp đỡ các bạn tại ban tỉnh tổng hợp thông tin dễ dàng từ hệ thống ClientConnection, tôi xin gửi bản tổng hợp mẫu như trong file đính kèm dưới đây.

Các bạn sử dụng file theo hướng dẫn nhé.

Xin chân thành cảm ơn