Phần mềm

Sau khi nhận thấy một số bất cập trong việc lưu trữ phần mềm, chúng tôi quyết định điều chỉnh việc đăng tải các công cụ phần mềm liên quan đến hoạt động lập kế hoạch và đưa thành nội dung tập trung theo chủ đề.

Từ ngày 2/4/2014, tất cả các công cụ phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch các cấp sẽ được đăng tải ở đây.

Trong bài viết này, có những nhóm công cụ sau đây:

  1. Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch cấp xã;

  2. Công cụ hỗ trợ tổng hợp ké hoạch cấp huyện (link ở dưới đây). Kèm theo bộ công cụ tổng hợp cấp huyện có các tập tin ví dụ 1 ví dụ 2 để sử dụng trong thực hành.

  3. Riêng đối với các huyện của Nghệ An, chúng tôi có thiết lập riêng phần mềm cho từng huyện theo bộ chỉ số của từng huyện. Danh sách cụ thể ở đây:

    1. Huyện Quỳnh Lưu;

    2. Các huyện khác sẽ dần được cập nhập theo yêu cầu.

Lưu ý: Có một số trường hợp, do người dùng cài đặt phần mềm gõ tiếng Việt UNIKEY không đúng phiên bản với hệ điều hành dẫn đến không gõ được tiếng Việt. Các bạn có thể tải về tập tin cài đặt UNIKEY tại đây và thực hiện cài đặt phần mềm gõ tiếng Việt UNIKEY.

Hướng dẫn sử dụng sẽ được nhúng trực tiếp vào bộ cài đặt để mọi người có thể tiện sử dụng.

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người.

Nhóm phát triển

Một số thay đổi từ ngày 26/7/2014:::::::::::::::::::::::::::::

Phiên bản này đã thích nghi được với môi trường 64 bit, các bạn có thể cài đặt và sử dụng trên cả phiên bản Office 64 bit mà không gặp vấn đề gì lớn.

Xin cảm ơn!