Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm

Ngày đăng: 08:37:37 07-11-2017

Gửi các GV và Ban QLDA DN2 các tài liệu tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm tại nông hộ miền núi.

Các anh chị có thể tải về để tham khảo, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với địa phương.

Mọi thắc mắc có thể liên hệ với ông Hoàng Mạnh Quân: hoangquan.tapi@gmail.com; hoặc Bùi Tuấn Nhã: nhabt74@gmail.com