Công cụ lập kế hoạch - IFAD

Ngày đăng: 15:08:45 09-08-2013

Theo yêu cầu của một số người dùng trong vùng dự án thuộc CT IFAD giai đoạn III, chúng tôi xin giới thiệu bộ công cụ hỗ trợ lập kế hoạch phát triển KTXH như trong file đính kèm.

Mọi ý kiến chia sẻ, xin gửi về nhóm tư vấn theo địa chỉ ngocdd@sfdp.net

Xin chân thành cảm ơn.