Bản cập nhập số 3

Ngày đăng: 09:39:12 29-07-2011

Mặc dù trong thời gian qua, nhóm phần mềm đã có nhiều cố gắng để hoàn thiện song phần mềm lập kế hoạch vẫn có một số lỗi. Hy vọng trong tuần tới, một số lỗi liên quan đến công thức và khởi tạo cơ sở dữ liệu sẽ được sửa đổi hoàn toàn.

Hiện tại, để khắc phục lỗi về số thập phân trong một số máy tính, chúng tôi tạm thời gửi lên bản vá cập nhập số 3.

Phiên bản áp dụng hiện tại là 2.0.11

Liên kết để tải về ở đây.

Khi tải về, các bạn cứ cài đặt như bình thường bằng cách chạy phần mềm Setup.Exe, bấm Next liên tục mà không cần phải băn khoăn nhiều.

Bản cập nhập này đã có một số sửa đổi liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu và có vẻ là tính năng này đã được vận hành khá trơn tru.

Hiện tại, chúng tôi cũng đã thực hiện một số sửa đổi đối với chương trình theo đó bộ thư viện đã chuyển từ 3.5 sang 2.0 và đảm bảo tương thích với hầu hết các máy tính kể cả Windows XP SP2 trở lên.

Trong trường hợp khi cài đặt hệ thống vẫn đưa ra thông báo về bộ thư viện .Net, các bạn có thể tải về từ địa chỉ này http://www.sfdp.org/files/DotNetFX.rar.

Sau khi tải xong, hãy giãn nén ra một thư mục dễ nhớ nào đó và chạy chương trình dotnetfx.exe trong thư mục cùng tên dotnetfx. Nhấn Accept khi hệ thống có yêu cầu.

Sau khi cài xong thì bắt đầu cài đặt chương trình như hướng dẫn ở trên.