Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập kế hoạch

Ngày đăng: 20:11:23 07-06-2011

Hiện tại, nhóm soạn thảo đã cơ bản hoàn chỉnh phiên bản phần mềm lần 1 và bộ Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập kế hoạch.Mọi người có thể tải hướng dẫn sử dụng về tại đây.Do thời gian chuẩn bị gấp rút nên vẫn còn nhiều khiếm khuyết, rất mong các Anh, Chị thông cảm.Nhóm soạn thảo.