Quy trình kế hoạch huyện

Tiếp tục các nỗ lực đổi mới công tác kế hoạch các cấp, với mục tiêu củng cố các kết quả đạt được từ đổi mới kế hoạch hàng năm các xã, năm 2011, Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An đã triển khai hoạt động thí điểm đổi mới công tác kế hoạch huyện.

Trong đợt thí điểm lần này, Kỳ Sơn đã được chọn là huyện đầu tiên tham gia hoạt động thí điểm. Mặc dù diễn ra hơi muộn so với chu kỳ kế hoạch thường quy song hoạt động thí điểm lần này mong đợi sẽ giúp rút ra mô hình đổi mới phù hợp để tỉnh có thể tiếp tục lan rộng ra các huyện khác trong thời gian tới.

Hoạt động thí điểm được tổ chức thành 2 đợt với lịch trình như sau:

  • Đợt 1: Từ 17/08/2011 đến 13/09/2011.

Mục tiêu cụ thể của đợt này là: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch cấp huyện theo phương pháp mới, cụ thể hóa Quy trình thực hiện, các bước triển khai cho đại diện các phòng ban chuyên môn.

Sau khi tham gia tập huấn vào ngày 17/08/2011, các ban ngành của huyện sẽ tiến hành thu thập thông tin, đánh giá kế hoạch năm trước làm cơ sở để thảo luận trong Hội nghị bàn tròn dự kiến được triển khai trong ngày 13/09/2011.

Các đơn vị sẽ tham gia hỗ trợ các phòng ban đợt này là Tư vấn Trung ương (tham gia giảng dạy); Cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An, Cục Thống Kê Nghệ an sẽ hỗ trợ các đơn vị tiến hành xây dựng phân tích SWOT và dự báo một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu.

  • Đợt 2: từ 14/09/2011 đến cuối tháng 9.

Mục tiêu cụ thể của đợt này là: Hướng dẫn các ngành kỹ năng xây dựng kế hoạch chi tiết ngành bên cạnh việc lồng ghép, kết nối kế hoạch xã vào khung kế hoạch cấp huyện.

Nhóm tư vấn hỗ trợ thực hiện cả 2 đợt bao gồm:

+ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi – Trưởng bộ môn Kế hoạch – Khoa Kinh tế phát triển – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

+ Tiến sĩ Vũ Thành Hưởng - Giám đốc Trung tâm tư vấn kinh tế phát triển – Đại học KTQD.

Các hình ảnh kèm theo bài viết là một số ảnh chụp được trong đợt tập huấn 1 tại Kỳ Sơn.

Các tài liệu liên quan đến đợt tập huấn này, có thể tải về trong liên kết kèm theo bài viết dưới đây.

Thầy Ngô Thắng Lợi đang trình bày về Quy trình
TS Vũ Thành Hưởng đang trình bày về phương pháp dự báo các chỉ số phát triển