Phiên bản Phần mềm cập nhập mới nhất

Ngày đăng: 17:47:56 31-05-2011

Sau thời gian chuẩn bị, soát lỗi và lấy ý kiến các bên liên quan về phần mềm quản lý thông tin Kế hoạch, nhóm lập trình đã hoàn thành phiên bản đầu tiên 1.0.

Các chức năng chính đã tương đối hoàn thiện.

Hướng dẫn cài đặt như sau:

Bước 1. Gỡ bỏ các phần thử nghiệm cũ (Chỉ áp dụng với các máy tính đã cài phiên bản thử nghiệm phần mềm trước đây trong các lớp tập huấn).

 • Đối với Hệ điều hành Windows XP:

   • Nhấn nút Start, chọn Settings, chọn Control panel và đợi màn hình Control Panel hiện ra.

   • Nhấn kép biểu tượng Add/Remove programs và đợi trình gỡ bỏ của Windows hiện ra.

   • Tìm và chọn biểu tượng Chương trình có tên SEDP, nhấn nút Remove hoặc Uninstall. Nếu hệ thống hỏi về việc gỡ bỏ, hãy nhấn OK (hoặc Yes), Next tại các màn hình tiếp theo. Khi kết thúc, nhấn nút Close (nếu có).

 • Đối với Hệ điều hành Windows 7:

   • Nhấn nút Start, chọn Control panel và đợi màn hình Control Panel hiện ra.

   • Tìm biểu tượng Programs, nhấn Uninstall a program. (Hình bên)Khi màn hình gỡ bỏ hiện ra, kéo thanh cuộn xuống dưới, tìm chương trình có tên SEDP, nhấn nút Uninstall. Trước khi gỡ bỏ cần thoát khỏi chương trình SEDP (nếu đang sử dụng). (Hình dưới)

Nếu hệ thống có hỏi lại, hãy nhấn Yes và đợi.

Bước 2. Tải chương trình về và cài đặt (áp dụng cho cả cài mới):

Bước 2.1 Cài đặt bộ thư viện .Net (chỉ cần cài đặt 1 lần duy nhất, những lần tiếp theo sẽ không phải thực hiện bước 2.1 này nữa).

  • Chỉ áp dụng đối với Hệ điều hành Windows XP, cần tải 2 phần của bộ cài .Net Phần 1 Phần 2.

  • Khi tải xong, tiến hành giải nén (máy tính cần cài đặt phần mềm giải nén Winrar) và nhấn kép vào tập tin thực thi nằm trong thư mục đã giải nén. Nếu máy tính đã được cài đặt, hệ thống sẽ thông báo và ta có thể bỏ qua bước này. Nếu chưa được cài, hãy nhấn Accept (chấp nhận các điều kiện) và nhấn Next cho đến khi kết thúc.

Bước 2.2 Cài đặt chương trình

  • Tải bộ cài đặt ở đây.

  • Khi tải xong, hãy giải nén và nhấn kép tập tin Setup và nhấn Next cho đến khi kết thúc.

  • Khi cài xong, biểu tượng chương trình sẽ hiển thị ra ngoài màn hình.

Lưu ý: Nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình cài đặt, xin hãy liên hệ nhóm thiết kế phần mềm theo địa chỉ ngocdd@sfdp.net.