Gia Lai

Trong các ngày từ 09-11/09/2015 tại Tp Pleiku, Gia Lai, Sở Kế hoạch Đầu tư thông qua dự án TNSP đã tổ chức tập huấn cho 5 huyện đầu tiên của tỉnh về quy trình Kế hoạch cấp xã có sự tham gia theo định hướng thị trường.

Sau đây là một số hình ảnh về lớp học

.....

Các nội dung liên quan đến khóa học được đăng tải tại đây.

Xin chân thành cảm ơn!