Sử dụng công cụ hỗ trợ Team Viewer

Ngày đăng: 14:32:12 16-08-2011

Để tiện dụng cho việc hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi xin phép được đăng tải công cụ giúp việc hỗ trợ từ xa được dễ dàng.

Trước tiên, các bạn cần tải công cụ này bằng cách NHẤN VÀO ĐÂY

Hãy lưu chương trình vào một thư mục dễ nhớ để có thể sử dụng nhiều lần.

Sau khi tải xong, hãy chạy chương trình bằng cách nhấn kép vào tập tin TeamViewer_Setup_vi-iod.exe.

Khi chương trình đã chạy, hãy đọc cho cán bộ hỗ trợ của chúng tôi thẻ ID (số có dạng 9 chữ số) và mật khẩu thường có 4 chữ số.

Cán bộ kỹ thuật sẽ kết nối vào máy của bạn và hỗ trợ từ xa giống như đang cùng bạn sử dụng máy tính của mình.

Nhóm Kỹ thuật