Tập tin ví dụ về tạo hợp đồng bằng Access

Ngày đăng: 05:55:40 12-08-2010

Xin giới thiệu với các bạn một tập tin ví dụ được thiết kế trong Access để quản lý và tạo Hợp đồng kinh tế - đây mới là bản cực kỳ sơ khởi, tôi viết để làm ví dụ thôi.