Yên Bái

Để tạo điều kiện cho các bạn Yên Bái sử dụng bộ chỉ tiêu theo yêu cầu của tỉnh, tôi xin phép đăng tải bộ phần mềm đã đóng gói các chỉ tiêu kế hoạch theo yêu cầu của tỉnh.

Xin chân thành cảm ơn!