Ninh thuận

Trong khuôn khổ hỗ trợ của tổ chức Oxfam Vương quốc Anh (OGB), hoạt động đổi mới công tác kế hoạch tại Ninh Thuận đã bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực.

Về nhóm hoạt động này phải kể đến các dự án như:

+ Dự án hỗ trợ đổi mới công tác kế hoạch ngành Nông nghiệp qua phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Ninh Thuận;+ Dự án hỗ trợ đổi mới công tác kế hoạch tại huyện Bác Ái qua phối hợp với UBND huyện Bác Ái.Với nhóm dự án tại Bác Ái, hoạt động đổi mới kế hoạch đã được tiến hành từ năm 2009 thông qua kết hợp chặt chẽ của tổ công tác kế hoạch huyện với tư vấn kỹ thuật. Một số kết quả bước đầu đã được ghi nhận. Tại huyện việc đổi mới kế hoạch đã được tiến hành đồng thời ở cả 2 cấp xã và huyện.Để khởi động cho năm kế hoạch 2011, trong thời gian 7/9 đến 17/9/2010, Tổ công tác Kế hoạch huyện đã khởi động hoạt động kế hoạch tại các thôn của 3 xã vùng dự án.Trong đợt hỗ trợ đầu từ 07-10/09/2010, hoạt động thu thập thông tin PRA tại các thôn đã được tiến hành với sự tham gia mạnh của đồng bào địa phương. Cũng trong thời gian này, nhóm kỹ thuật đã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để đổi mới cách tiếp cận quy trình kế hoạch. Dự kiến trong hoạt động kế hoạch ở xã cuối cùng (Phước Thắng), quy trình điều chỉnh sẽ được triển khai.Bước đầu, nhóm kế hoạch dự định sử dụng bộ tài liệu Quy trình kế hoạch đã được sử dụng tại Nghệ An và Quảng Trị làm nền tảng. Sau khi triển khai sẽ rút kinh nghiệm tiếp và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của huyện.Các tài liệu cơ sở có thể tải về từ đây.