Cao Bằng

Từ hơn 500 năm trước Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương, nay là xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng) lúc gần mất khi nhà Mạc cho người đến hỏi đã khuyên rằng "Cao Bằng tuy tiểu, khả diên sổ thế" (Đất Cao Bằng tuy nhỏ nhưng dựa vào đó có thể kéo dài được vài đời). Sau quả đúng như vậy.

Trong gần 100 năm (1594-1677) đóng đô tại Cao Bằng, Nhà Mạc đã có nhiều đóng góp giúp xây dựng Cao Bằng thành vùng văn hóa lớn, ổn định, người dân đoàn kết tương trợ lẫn nhau bảo vệ bình yên phên giậu phía Bắc của đất nước.

Về điều kiện tự nhiên, hơn 90% diện tích Cao Bằng là núi, những khu vực canh tác được thì chủ yếu là đất dốc. Nhìn chung điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Tuy nhiên, lựa vào điều kiện này thì Cao Bằng lại có những khác biệt mà hiếm có tỉnh nào có được với những tiểu vùng khí hậu đai cao 800-1200m hoặc các vùng biệt lập trong thung lũng bao quanh là núi.

Năm 2016 đã đến với nhiệm kỳ chính quyền mới, tỉnh đã xác định 6 chương trình phát triển Kinh tế xã hội trong đó có Nông nghiệp & Nông thôn, dịch vụ du lịch. Đây là cơ hội cho tỉnh bước tới, phát huy được những bản sắc rất riêng của mình vì sự tiến bộ dân tộc và vì Cao Bằng giàu mạnh, Nông nghiệp an toàn.

Chuyên trang này của Cao Bằng nhằm phục vụ đăng tải các thông tin liên quan đến các đơn vị trong tỉnh tham gia vào các nỗ lực phát triển KTXH và nông nghiệp.