Công cụ quản lý tài chính NSPT xã

Ngày đăng: 07:19:13 14-06-2013

Với mục tiêu hỗ trợ cán bộ tài chính xã quản lý các chứng từ ghi sổ phát trình từ hoạt động dự án Giảm nghèo tốt hơn, xin phép được giới thiệu bộ công cụ quản lý tài chính cấp xã trong phạm vi dự án Giảm nghèo.

Hiện tại phiên bản 3.2 đã được nâng cấp và chuyển sang bản 3.3 theo địa chỉ tại đây:

http://www.sfdp.net/sedp/nmprp2/nsptx

Hướng dẫn nâng cấp và chuyển dữ liệu cũng nằm trong trang nói trên. Phiên bản 3.2 sẽ không được đăng để tải về. Trong trường hợp cần hỗ trợ, xin liên hệ tới Đặng Đình Ngọc theo số điện thoại 091 322 0994 hoặc email ngocdd@sfdp.net.

Xin cảm ơn sự chú ý của mọi người.