Phần mềm VDP Sơn La 2003

đăng 07:36, 6 thg 3, 2012 bởi Ngoc Dang Dinh   [ đã cập nhật 18:16, 9 thg 4, 2012 ]
Đây là một phần mềm Access mình viết từ lâu về VDP làm ví dụ cho những ai quan tâm đến Access nhé.
ċ
setup.rar
(6767k)
Ngoc Dang Dinh,
07:36, 6 thg 3, 2012
Comments