Dự án Giảm nghèo

Sau 18 tháng khởi động, nhiều hoạt động của Dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc - Giai đoạn II sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới đã được triển khai. Do phải khởi động đồng loạt nhiều hoạt động khác nhau thuộc THP hợp phân 1.1 (phát triển Kinh tế huyện), 1.2 Liên kết thị trường và sáng kiến kinh doanh, các hoạt động thuộc HP 2 (Ngân sách phát triển xã và sinh kế phụ nữ). Ngoài ra, một số hoạt động tăng cường năng lực thuộc Hợp phần 3 cũng đã được triển khai nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết trong hoạt động dự án cũng như các chuyên đề khác; vẫn còn một số THP thuộc hợp phần 3 chưa được triển khai trên thực tế như THP 3.1 tăng cường năng lực về lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp xã, 3.4 (Đào tạo nghề), 3.5 (Bảo vệ tài sản công).
Trên cơ sở đảm bảo tiến độ cũng như các hoạt động dự án theo thiết kế, Ban Điều phối Trung ương đã phối hợp các BQL Dự án tổ chức hội thảo khởi động các hoạt động thuộc THP 3.1 vào ngày 5-6/04/2012.
Tiếp theo Hội thảo là hàng loạt các hoạt động tập huấn  về chủ đề lập kế hoạch phát triển KTXH được thực hiện tại Lào Cai (09 đến 12/04/2012). Dự kiến các lớp theo tại Điện Biên, Lai Châu và Sơn La sẽ diễn ra từ 23 đến 26/04/2012.
Các lớp tập huấn này sẽ cung cấp kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ câp xã trong công tác lập kế hoạch phát triển KTXH của xã có lồng ghép với các hoạt động dự án.
Sau đây là một vài hình ảnh của lớp tập huấn thực hiện tại Lào Cai.
1. Đây là hình ảnh chung về phiên khai mạc lớp học
Phiên toàn thể Lớp tập huấn tại Lào Cai
2. Phiên thảo luận nhóm điền thông tin
Thảo luận nhóm điền thông tin
3. Phiên trình bày của nhóm
Trình bày kết quả thảo luận

Comments/ Bình luận

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

ć
Ngoc Dang Dinh,
20:37, 21 thg 10, 2012
ċ
Baitap.rar
(827k)
Ngoc Dang Dinh,
20:20, 16 thg 10, 2012
ć
Ngoc Dang Dinh,
19:03, 17 thg 10, 2012
Ĉ
Ngoc Dang Dinh,
01:27, 17 thg 10, 2012
Ĉ
Ngoc Dang Dinh,
18:11, 17 thg 10, 2012
ć
Ngoc Dang Dinh,
19:05, 17 thg 10, 2012
ċ
KHX Muong Ang17.rar
(12023k)
Bui Tuan Nha,
00:38, 3 thg 7, 2017
Ĉ
Ngoc Dang Dinh,
02:34, 18 thg 10, 2012
ć
Ngoc Dang Dinh,
00:15, 18 thg 10, 2012
ć
Bui Tuan Nha,
04:28, 21 thg 5, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
10:05, 9 thg 10, 2017
Ĉ
Bui Tuan Nha,
20:34, 21 thg 6, 2017
ć
Ngoc Dang Dinh,
19:02, 17 thg 10, 2012
ċ
Tailieu 3.1.zip
(4200k)
Ngoc Dang Dinh,
20:27, 21 thg 7, 2015
ĉ
Ngoc Dang Dinh,
01:56, 18 thg 10, 2012
ċ
tailieu_daotao.zip
(6106k)
Ngoc Dang Dinh,
22:31, 21 thg 5, 2012
Comments