Yên Bái

Để tạo điều kiện cho các bạn Yên Bái sử dụng bộ chỉ tiêu theo yêu cầu của tỉnh, tôi xin phép đăng tải bộ phần mềm đã đóng gói các chỉ tiêu kế hoạch theo yêu cầu của tỉnh.
Xin chân thành cảm ơn!
ċ
D-SEDP YB.rar
(1437k)
Bui Tuan Nha,
18:58, 27 thg 8, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
02:53, 30 thg 8, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
18:55, 27 thg 8, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
18:55, 27 thg 8, 2017
ċ
SEDP Xa huyen Van Yen 2018.rar
(19825k)
Bui Tuan Nha,
18:47, 30 thg 8, 2017
ċ
SEDP_YB.zip
(1678k)
Ngoc Dang Dinh,
03:39, 30 thg 6, 2017
Comments