Một số bản kế hoạch mẫu

đăng 22:35, 18 thg 11, 2014 bởi Ngoc Dang Dinh
Mặc dù các bản kế hoạch của các xã chưa phải là mẫu tốt nhất nhưng cũng có thể sử dụng để tham khảo được. Các bản kế hoạch này đã được một số xã sử dụng tốt trong quá trình điều hành của họ.
Xin được chia sẻ để mọi người tiện tham khảo.
ĉ
Ngoc Dang Dinh,
22:35, 18 thg 11, 2014
ĉ
Ngoc Dang Dinh,
22:35, 18 thg 11, 2014
Ĉ
Ngoc Dang Dinh,
22:35, 18 thg 11, 2014
Ĉ
Ngoc Dang Dinh,
22:35, 18 thg 11, 2014
Ĉ
Ngoc Dang Dinh,
22:35, 18 thg 11, 2014
Comments